فرم استخدام

  ?. مشخصات فردي

  نام شما :

  نام خانوادگي :

  نام پدر :

  تاريخ تولد :

  محل تولد :

  شماره شناسنامه :

  وضعيت تاهل :

  ?. وضعيت خدمت

  پايان خدمتمعافيتساير موارد

  ?. وضعيت تحصيلات

  ديپلم :

  گرايش :

  سال اخذ :

  نام و محل تحصيل:

  فوق ديپلم :

  گرايش :

  سال اخذ :

  نام و محل تحصيل:

  ليسانس :

  گرايش :

  سال اخذ :

  نام و محل تحصيل:

  فوق ليسانس :

  گرايش :

  سال اخذ :

  نام و محل تحصيل:

  دکتري :

  گرايش :

  سال اخذ :

  نام و محل تحصيل:

  ?. سوابق کاري

  نوع کار

  سال شروع

  سال پايان

  سمت

  حقوق دريافتي

  علت قطع همکاري

  نام مرکز/سازمان/شرکت

  ?. وضعيت آشنايي با نرم‌افزار

  نوع مهارت

  ميزان تسلط

  کاربرد

  مدت سابقه استفاده از مهارت

  ?. وضعيت آشنايي با زبان هاي خارجي

  زبان

  مکالمه

  درک مطلب

  نوشتن

  ?. شرايط استخدام

  ?-?- استخدام شما در اين مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.

  ?-?- شرکت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه کار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.

  ?-?- پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شرکت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.

  ?-?- بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.

  ?-?- پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شرکت مبلغ سفته دريافت مي ‌گردد.

  ?-?- مدرک تحصيلي به هيچ عنوان در اختيار شرکتهاي پيمانکار ي و يا مشاور نبوده و اجازه استفاده از آن در طول مدت قرارداد صرفاٌ در اختيار اين مشاور مي‌باشد .

  ?. حقوق درخواستي

  حقوق ماهانه دريافتي :

  ?. تقاضاي استخدام

  نام استان:

  نام شهرستان:

  ??. آدرس و شماره‌هاي تماس

  آدرس :

  ايميل :

  تلفن تابت :

  تلفن همراه :


  ارسال ضمائم

   

  اطلاعات خواسته شده در فرم را با دقت تکمیل نمائید و منتظر خبر از سوی شرکت بمانید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره های شرکت سلطان تجارت تماس بگیرید
  Rate this page