فرم استخدام

  ?. مشخصات فردي

  نام شما : نام خانوادگي : نام پدر :
  تاريخ تولد :
  محل تولد : شماره شناسنامه : وضعيت تاهل :

  ?. وضعيت خدمت

  پايان خدمتمعافيتساير موارد

  ?. وضعيت تحصيلات

  ديپلم :گرايش : سال اخذ : نام و محل تحصيل:
  فوق ديپلم :گرايش : سال اخذ : نام و محل تحصيل:
  ليسانس :گرايش : سال اخذ : نام و محل تحصيل:
  فوق ليسانس :گرايش : سال اخذ : نام و محل تحصيل:
  دکتري :گرايش : سال اخذ : نام و محل تحصيل:

  ?. سوابق کاري

  نوع کارسال شروعسال پايانسمتحقوق دريافتيعلت قطع همکارينام مرکز/سازمان/شرکت

  ?. وضعيت آشنايي با نرم‌افزار

  نوع مهارتميزان تسلطکاربردمدت سابقه استفاده از مهارت

  ?. وضعيت آشنايي با زبان هاي خارجي

  زبانمکالمهدرک مطلبنوشتن

  ?. شرايط استخدام

  ?-?- استخدام شما در اين مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
  ?-?- شرکت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه کار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
  ?-?- پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شرکت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.
  ?-?- بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
  ?-?- پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شرکت مبلغ سفته دريافت مي ‌گردد.
  ?-?- مدرک تحصيلي به هيچ عنوان در اختيار شرکتهاي پيمانکار ي و يا مشاور نبوده و اجازه استفاده از آن در طول مدت قرارداد صرفاٌ در اختيار اين مشاور مي‌باشد .

  ?. حقوق درخواستي

  حقوق ماهانه دريافتي :

  ?. تقاضاي استخدام

  نام استان:نام شهرستان:

  ??. آدرس و شماره‌هاي تماس

  آدرس : ايميل :
  تلفن تابت : تلفن همراه :

  ارسال ضمائم

   

  اطلاعات خواسته شده در فرم را با دقت تکمیل نمائید و منتظر خبر از سوی شرکت بمانید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره های شرکت سلطان تجارت تماس بگیرید