فرم استخدام

1. مشخصات فردی

نام شما : نام خانوادگی : نام پدر :
تاریخ تولد :
محل تولد : شماره شناسنامه : وضعیت تاهل :

2. وضعیت خدمت

پایان خدمتمعافیتسایر موارد

3. وضعیت تحصیلات

دیپلم : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
فوق دیپلم : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
لیسانس : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
فوق لیسانس : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
دکتری : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
4. سوابق کاری

نوع کار سال شروع سال پایان سمت حقوق دریافتی علت قطع همکاری نام مرکز/سازمان/شرکت

5. وضعيت آشنايي با نرم‌افزار

نوع مهارت ميزان تسلط كاربرد مدت سابقه استفاده از مهارت

6. وضعیت آشنایی با زبان های خارجی

زبان مکالمه درک مطلب نوشتن

7. شرایط استخدام

1-7- استخدام شما در اين مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
2-7- شركت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
3-7- پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.
4-7- بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5-7- پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شركت مبلغ سفته دريافت مي ‌گردد.
6-7- مدرك تحصيلي به هيچ عنوان در اختيار شركتهاي پيمانكار ي و يا مشاور نبوده و اجازه استفاده از آن در طول مدت قرارداد صرفاٌ در اختيار اين مشاور مي‌باشد .

8. حقوق درخواستي

حقوق ماهانه دريافتي :

9. تقاضاي استخدام

نام استان:نام شهرستان:

10. آدرس و شماره‌هاي تماس

آدرس : ایمیل :
تلفن تابت : تلفن همراه :

ارسال ضمائم