فرم استخدام

۱. مشخصات فردی

نام شما : نام خانوادگی : نام پدر :
تاریخ تولد :
محل تولد : شماره شناسنامه : وضعیت تاهل :

۲. وضعیت خدمت

پایان خدمتمعافیتسایر موارد

۳. وضعیت تحصیلات

دیپلم : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
فوق دیپلم : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
لیسانس : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
فوق لیسانس : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
دکتری : گرایش : سال اخذ : نام و محل تحصیل:
۴. سوابق کاری

نوع کار سال شروع سال پایان سمت حقوق دریافتی علت قطع همکاری نام مرکز/سازمان/شرکت

۵. وضعیت آشنایی با نرم‌افزار

نوع مهارت میزان تسلط کاربرد مدت سابقه استفاده از مهارت

۶. وضعیت آشنایی با زبان های خارجی

زبان مکالمه درک مطلب نوشتن

۷. شرایط استخدام

۱-۷- استخدام شما در این مدت سه ماه بصورت آزمایشی خواهد بود.
۲-۷- شرکت طی مدت آزمایش می‌تواند از ادامه کار (در صورت عدم حصول رضایت) جلوگیری نماید.
۳-۷- پرداخت حقوق طی مدت آزمایشی برابر ضوابط شرکت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذیرفت.
۴-۷- بدیهی است پس از پایان مدت آزمایشی استخدام نهایی و صدور دفترچه بیمه انجام خواهد شد.
۵-۷- پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شرکت مبلغ سفته دریافت می ‌گردد.
۶-۷- مدرک تحصیلی به هیچ عنوان در اختیار شرکتهای پیمانکار ی و یا مشاور نبوده و اجازه استفاده از آن در طول مدت قرارداد صرفاٌ در اختیار این مشاور می‌باشد .

۸. حقوق درخواستی

حقوق ماهانه دریافتی :

۹. تقاضای استخدام

نام استان: نام شهرستان:

۱۰. آدرس و شماره‌های تماس

آدرس : ایمیل :
تلفن تابت : تلفن همراه :

ارسال ضمائم