نوشته‌ها

ترخیص کراوات از گمرک
,

ترخیص کراوات از گمرک

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان ترخیص کراوات از گمرک می باشد. پوشش و استایل نشان دهنده شخصیت هر فرد می باشد از همین رو رسیدگی به پوشاک همواره یکی از دغدغه های بشر است.
ترخیص گراور از گمرک
,

ترخیص گراور از گمرک

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان، ترخیص گراور از گمرک می باشد. گراور قطعه فلزی که برای چاپ تصویر یا دستخط در چاپ مسطح به کار می‌رود و اول نوشته یا تصویر را به روشی شبیه چاپ عکس بر روی این قطعه فلز ثبت می‌کنند و از آن طرف بر سطح مسطح وارد می کنند.