نوشته‌ها

ترخیص گراور از گمرک
,

ترخیص گراور از گمرک

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان، ترخیص گراور از گمرک می باشد. گراور قطعه فلزی که برای چاپ تصویر یا دستخط در چاپ مسطح به کار می‌رود و اول نوشته یا تصویر را به روشی شبیه چاپ عکس بر روی این قطعه فلز ثبت می‌کنند و از آن طرف بر سطح مسطح وارد می کنند.