نوشته‌ها

اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی
,

اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشد. وزارت جهاد کشاورزی از حدود 20 سال پیش با ادغام دو وزارت خانه جهاد سازندگی و وزارت خانه کشاورزی تشکیل شده است.