نوشته‌ها

اخذ مجوز ارتباطات و فناوری اطلاعات
,

اخذ مجوز ارتباطات و فناوری اطلاعات

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان اخذ مجوز ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر وزارت خانه های کشور است که مسئولیت برنامه ریزی و پشتیبانی و توسعه زیر ساخت ها ملی و مخابراتی ایران را بر عهده دارد. به طور کلی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برگیرنده تمامی فناوری های پیشرفته و نحوه تبدیل و انتقال داده ها و اطلاعات می باشد.