سپتامبر 27, 2018

ترخیص گردو از گمرک

ترخیص گردو از گمرک یکی دیگر از خدمات ترخیص کالا شرکت سلطان تجارت بازرگان ترخیص گردو از گمرک می باشد. گردو یکی از خشکبار های مقوی است. […]