دسامبر 26, 2019

ترخیص باسکول از گمرک

ترخیص باسکول از گمرک یکی دیگر از خدمات ترخیص کالای شرکت سلطان تجارت بازرگان، ترخیص باسکول از گمرک می باشد. باسکول ها ترازوهای بزرگی هستند که […]