نوشته‌ها

اخذ مجوز از وزارت دفاع و نیروهای مسلح
,

اخذ مجوز از وزارت دفاع و نیروهای مسلح

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان اخذ مجوز از وزارت دفاع و نیروهای مسلح می باشد. وزارت دفاع و نیروهای مسلح یکی دیگر از وزارت خانه های کشور می باشد، که مسئول برنامه ریزی و هماهنگی و گسترش توان دفاعی ایران است. این وزارت خانه وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی در مقابله با تهدید های احتمالی را داراست. و به دلیل در دست داشتن در امورهسته ای ایران از طرف کشور های آمریکا و .... مورد تحریم واقع شده است.