نوشته‌ها

حواله ارز دولتی
,

حواله ارز دولتی

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان حواله ارز دولتی می باشد. حواله ارزی به طور کلی به نوعی پرداخت می گویند که طی آن بانک یا موسسه مالی موظف است درخواست مشتری دارنده حساب در آن بانک را به کارگزار خارجی همان بانک در خارج از کشور اعلام کند، تا مبلغ درخواستی به ذینفع پرداخت شود.