نوشته‌ها

حواله بانکی کالا وارداتی

حواله بانکی کالا وارداتی

حواله بانکی کالا وارداتی حواله بانکی کالا وارداتی ::حوالجات به صورت کلی به چهار دسته تقسیم می شوند. به انتقال حواله و پول از بانکی در یک کشور به بانک در کشور دیگری wire transfer می گویند . در روش های انتقال از طریق کارت بانکی انتقال به صورت آن…