دسامبر 22, 2019

ترخیص پشتی از گمرک

ترخیص پشتی از گمرک یکی دیگر از خدمات ترخیص کالای شرکت سلطان تجارت بازرگان، ترخیص پشتی از گمرک می باشد. همینطور که می دانید حالت نشستن […]