سپتامبر 27, 2018

ترخیص قیر از گمرک

ترخیص قیر از گمرک یکی دیگر از خدمات ترخیص کالا شرکت سلطان تجارت بازرگان ترخیص قیر از گمرک می باشد. قیر یک ماده ی سیاه رنگ می باشد […]