نوشته‌ها

ترخیص گندله از گمرک
,

ترخیص گندله از گمرک

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان ترخیص گندله از گمرک می باشد. گندله از توپک هایی هستند که از سنگ آهن تولید می شوند. از گندله برای تولید آهن در کوره استفاده می شود.
ترخیص مواد شیمیایی از گمرک
,

ترخیص مواد شیمیایی از گمرک

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان ترخیص مواد شیمیایی از گمرک می باشد. مواد شیمیایی از جمله مواد اولیه در صنایع داروسازی و غذایی است. به این دلیل به این مواد، شیمیایی میگوییم که قابلیت اکسید شدن را دارند. و براساس واکنش پذیری، به دو نوع اسیدی یا بازی تقسیم می شوند.