دسامبر 26, 2019

ترخیص آندوسکوپ از گمرک

ترخیص آندوسکوپ از گمرک یکی دیگر از خدمات ترخیص کالای شرکت سلطان تجارت بازرگان، ترخیص آندوسکوپ از گمرک می باشد. آندوسکوپ دستگاهی است که توسط پزشکان […]