نوشته‌ها

مترجم
,

مترجم

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان ارائه مترجم برای مکالمه و عقد قرار داد با فروشنده و یا خریدارن خارجی و ترجمه متون و اسناد شما برای انجام معامله می باشد. از قدیم الیام کار ترجمه به دلیل تجارت بین الملل حائز اهمیت زیادی بوده است  و حتی تجار قرن های گذشته کشور ها برای معاملات خود در سفرهای تجاری، افرادی که در امور ترجمه فعال بودند را با خود همسفر کرده تا امور تجاری آنها تسهیل یابد.