نوشته‌ها

اخذ مجوز محیط زیست
,

اخذ مجوز محیط زیست

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان اخذ مجوز محیط زیست می باشد. سازمان محیط زیست یکی از سازمان هایی است که امورات مربوط به محیط زیست اعم از نگهداری محیط زیست و جلوگیری از ورود مواد مخرب به آن را در دستور کار خود دارد.
اخذ کلیه مجوزهای واردات
,

اخذ کلیه مجوزهای واردات

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان اخذ کلیه مجوزهای واردات است. با توجه به الزام واردات کالا در هر کشوری، برای اخذ مجوز های واردات نیاز به مراجعه به موسسات، سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه می باشد، که معمولا برای اخذ هرکدام از مجوز ها نیاز به انجام کار از پروسه های خاصی می باشد.