کیل مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل از ورقهای فولادی
,

بخشنامه گمرک درخصوص ورقه های فولادی

 کلیه گمرکات اجرایی با سلام و احترام،به پیوست تصویر نامه شماره 101679‏‏/60 – 31‏‏/04‏‏/96 دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیل مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل از ورقهای فولادی جهت اقدام لازم با رعایت کلیه مقر…