نوامبر 2, 2021

ترخیص الکترود گرافیکی از گمرک

ترخیص الکترود گرافیکی از گمرک ، سلطان تجارت یکی دیگر از خدمات ترخیص کالا شرکت سلطان تجارت بازرگان ترخیص الکترود گرافیکی از گمرک می باشد. الکترود […]
دسامبر 6, 2019

اصطلاحات گمرکی

اصطلاحات گمرکی یکی دیگر از خدمات ترخیص کالا شرکت سلطان تجارت بازرگان، ارائه اطلاعات در زمینه اصطلاحات گمرکی می باشد. آشنایی کامل با اصلاحات گمرکی اولین قدم […]
اکتبر 5, 2019

تعرفه ترجیحی بین ایران و افغانستان

تعرفه ترجیحی بین ایران و افغانستان یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان تجارت و ترخیص کالا با اعمال تعرفه ترجیحی در بین کشور های می […]
سپتامبر 23, 2019

کد گمرکات کشور

کد گمرکات کشور یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان، ترخیص کالا از تمامی گمرکات کشور می باشد. ما در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی در […]
سپتامبر 25, 2018

انجام تشریفات واردات کالا به ایران

انجام تشریفات واردات کالا به ایران یکی دیگر از خدمات ترخیص کالا  شرکت سلطان تجارت بازرگان انجام تشریفات واردات کالا به ایران می باشد. تشریفات به […]
سپتامبر 25, 2018

انجام خدمات بازرگانی و گمرکی در ایران

انجام خدمات بازرگانی و گمرکی در ایران یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان انجام خدمات بازرگانی و گمرکی در ایران می باشد. امور بازرگانی […]
سپتامبر 25, 2018

اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی

اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی یکی دیگر از خدمات ترخیص کالا شرکت سلطان تجارت بازرگان اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشد. وزارت جهاد کشاورزی […]
سپتامبر 25, 2018

اخذ مجوز وزارت دفاع و نیروهای مسلح

اخذ مجوز وزارت دفاع و نیروهای مسلح یکی دیگر از خدمات ترخیص کالا شرکت سلطان تجارت بازرگان اخذ مجوز وزارت دفاع و نیروهای مسلح می باشد. […]