تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان

تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان

تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان

یکی دیگر از خدمات شرکت سلطان تجارت بازرگان تجارت و ترخیص کالا با اعمال تعرفه ترجیحی در بین کشور های می باشد. ادامه این مقاله به توضیح در زمینه تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان می پردازیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص اعمال تعرفه های ترجیحی ادامه این مقاله را مطالعه فرمائید.

تعرفه ترجیحی به چه معناست؟

تجارت با تعرفه های ترجیحی یکی از ابزار های مهم در گسترش روابط تجاری است که در دنیا بین کشور های مختلفی ایجاد می شود. طبق این توافق حد پایین تری حقوق گمرکی برای گروهی از کشور ها تعیین و اعمال می شود. در واقع این تعرفه های ترجیحی امتیازی برای کشور صادر و وارد کننده محسوب می شود و باعث ایجاد انگیزه در گسترش روابط تجاری بین دو کشور می شود.

 

نرخ عوارض واردات گمرک برای کالاهای جمهوری اسلامی ایران از جهت اخذ تعرفه ترجیحی از جمهوری ازبکستان به شرح زیر است:

 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای ( شیرین ها و شکلات سفید بدون کاکائو، بیسکوئیت هایی که به آن ها مواد شیرین کننده افزوده اند، سایر نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری غیر خام، شامپوها، صابون ها به اشکال دیگر، محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب ها، لوازم سر میز و لوازم آشپز خانه، پارچه های تار و پود بافت که دارای حداقل 85 درصد وزنی از رشته های پلی استر تکستوره باشند، فرش و سایر کف پوش هااز مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، سایر فرش و سایر کف پوش ها از نمد یا منگوله بافته نشده یا پرزبافی نشده حتی آماده برای مصرف، لباس به صورت دست و مجموعه ژاکت از سایر موارد نسجی، لباس به صورت دست و مجموعه ژاکت و از الیاف سنتتیک، گرمکن ورزشی به صورت دست از الیاف سنتتیک، گرمکن ورزشی به صورت دست از سایر مواد نساجی، جوال و کیسه برای بسته بندی، سار کفش های ضدآب، سایر کفش هایی که تخت بیونی و رویه آن ها از کائوچو یا پلاستیک باشد، کاشی و چهارگوش مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکال غیر از مربع، سایر چراغ ها و وسایل روشنایی ) 60 درصد می باشد و بعد از اعمال تعرفه ترجیحی 30 در صد می باشد.
 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای( الپرازولام، کامازپام، کلریدیازپوکسید، کلونازپام، کلرازپات دلورازپام، دیازپام، استازولام، اتیلوفلازپات انبل، استازولام،لوفلازبات ایل، فلودیازپام، فلونیترازپام، هالازپام، لورازپام، لورمتازپام، مازین دول، مدازپام، مندازولام، تیمتاژپام، نیترازپام، نوردازپام، اوگزازپام، پی نازپامريا، یرازبام، پیرووالوون،وم، تترازپام و تریازولام، ویتامین ب 1 و مشتقات آن، ویتامین ب2 و مشتقات آن، مواد رنگی دیسپرسه و فرآورده ها، سرنگ بایا بدون سوزن، سوزن لوله ای فلزی، سوزن بخیه) 10 در صد می باشد و بعد از اعمال تعرفه ترجیحی 5 در صد می باشد.
 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالای( اوره حتی به صورت محلول آب) 20 درصد می باشد و پس از اعمال تعرفه ترجیحی 10 در صد می باشد.

 

نرخ عوارض واردات برای کالاهای جمهوری ازبکستان برای اخذ تعرفه ترجیحی از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

 

 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای(کائولن و سایر خاک های رس کائولینی حتی تکلیس شده، روی به صورت کار نشده که از لحاظ وزن کمتر از 99/99 درصد ) 11 درصد می باشد و پس از اعمال تعرفه 5/5 می باشد.
 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای(اسید استیک، پلیمر های کلرورونیل با پلیمر های سایر اولفین های هالوژنه به اشکال ابتدایی، الیاف سنتیک غیر یکسره حلاجی نشده شانه نزده یا به محو دیگری برای نخ ریسی عما آورده نشده باشند، سایر پروفیل ها فقط گرم نورد شده گرم کشیده شده یا گزم اکترود شده، مفتول مسی از مس تصفیه شده که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از 6 میلیمتر بیشتر باشد) 6 درصد می باشد و پس از اعمال تعرفه 5/5 می باشد.
 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای(سایر پارچه ها دارای حداقل85 درصد وزنی از ابریشم یا از آخال ابریشم غیر از کج ابریشم، نخ از پنبه حداقل 85 درصد وزنی پمبه آماده نشده برای خرده فروشی که اندازه آن کمتر از 56/233 دسی تکس بوده ولی از 31/192 دسی تکس کمتر نباشد، پارچه های تار و پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آن ها از 200 گرم بیشتر نباشد ساده باف به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم، پارچه های تار و بود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آن ها از 200 گر بیشتر نباشد ساده باف به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم) 16 درصد می باشدو پس از اعمال تعرفه ترجیحی 8 درصد می باشد.
 • همچنین نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای (پارچه های تار و پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده، پارچه های تار و پودباف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آن ها از 200 گرم بیشتر نباشد ساده باف به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، پارچه های تار و پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصدی وزنی پنبه بوده، پارچه های مخمل و پلوش تار و پود باف و پارچه های شنیل، سایر میله های از آهن یا فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده ) نیز 16 درصد می باشد و پس از اعمال تعرفه ترجیحی 8 درصد می باشد.
 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای(سایر نفت وروفن های حاصل ازمواد معدنی قیری غیر خام)46-0 می باشد و پس از اعمال تعرفه ترجیحی 32-0 می باشد. و همچنین برای کالاهای(پروپان)16-0 می باشد و پس از اعمال تعرفه ترجیحی 8-0 می باشد و برای پنبه حلاجی شده یا شانه نزده 11-0 می باشد و پس از اعمال تعرفه 5/5-0 می باشد.
 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای (سربطری و سرپوش، ابریشم خام، فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی گرفته شده بافته شده آماده مصرف از پشم یا موی نرم حیوان، فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی بافته شده آماده نشده برای مصرف از پشم یا موی نرم حیوان) 46 می باشد و پس از اعمال تعرفه ترجیحی 23 می باشد.
 • نرخ عوارض تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای کالاهای (سایر تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو از کائوچوی ولکانیزه، اوات از مواد نسجی و اشیای از آن )26 می باشد و پس از اعمال تعرفه ترجیحی 18 می باشد و جوال و کیسه برای بسته بندی از نوار یا اشکال همانند از پلی اتیلن یا پلی پروپیلن 66 می باشد و بعد از اعمال تعرفه 23 می باشد.

 

تعرفه گمرکی برای کالا های دارای تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان

 

 • کد تعرفه گمرکی برای شیرین ها و شکلات سفید بدون کاکائو در ردیف 170490 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای بیسکوئیت هایی که به آن ها مواد شیرین کننده افزوده اند در ردیف 190531 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سایر نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری غیر خام در ردیف 271019 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای الپرازولام، کامازپام، کلریدیازپوکسید، کلونازپام، کلرازپات دلورازپام، دیازپام، استازولام، اتیلوفلازپات انبل، استازولام،لوفلازبات ایل، فلودیازپام، فلونیترازپام، هالازپام، لورازپام، لورمتازپام، مازین دول، مدازپام، مندازولام، تیمتاژپام، نیترازپام، نوردازپام، اوگزازپام، پی نازپامريا، یرازبام، پیرووالوون،وم، تترازپام و تریازولام در ردیف 292391 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ویتامین ب 1 و مشتقات آن در ردیف 29362200 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ویتامین ب2 و مشتقات آن در ردیف 29362300 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای اوره حتی به صورت محلول آب در ردیف 310210 می باشد.
 • کد تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای مواد رنگی دیسپرسه و فرآورده ها در ردیف 32041100 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای شامپو ها در ردیف 32041100 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای صابون ها به اشکال دیگر در ردیف 340120 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب ها یا چسباننده بسته بندی شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده با وزن خالص که از یک کیلوگرم بیشتر نباشد در ردیف 35061000 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای لوازم سر میز و لوازم آشپز خانه در ردیف 39241000 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پارچه های تار و پود بافت که دارای حداقل 85 درصد وزنی از رشته های پلی استر تکستوره باشند در ردیف 54075200 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای فرش و سایر کف پوش هااز مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی در ردیف 57029200 می باشد.
 • کد تعرفه تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای سایر فرش و سایر کف پوش ها از نمد یا منگوله بافته نشده یا پرزبافی نشده حتی آماده برای مصرف در ردیف 57049000 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای لباس به صورت دست و مجموعه ژاکت از سایر موارد نسجی در ردیف 61033900 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای لباس به صورت دست و مجموعه ژاکت و از الیاف سنتتیک در ردیف 61043300 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای گرمکن ورزشی به صورت دست از الیاف سنتتیک در ردیف 61121200 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای گرمکن ورزشی به صورت دست از سایر مواد نسجی در ردیف 61121900 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای جوال و کیسه برای بسته بندی در ردیف 630533 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سایر کفش های ضدآب در ردیف 640199 می باشد.
 • سایر کفش هایی که تخت بیرونی و رویه آن ها از کائوچو یا پلاستیک باشد در ردیف 640299 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای کاشی و چهارگوش مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکال غیر از مربع در ردیف 690810 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سرنگ باسوزن یا بدون سوزن در ردیف 901821 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سوزن لوله ای فلزی و سایر چراغ ها و وسایل روشنایی در ردیف 940540 می باشد

همچنین تعرفه گمرکی در کالاهایی که مشمول تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان هستند به شرح زیر می باشد:

 • کد تعرفه گمرکی برای کائولن و سایر خاک های رس کائولینی حتی تکلیس شده در ردیف 250700 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سایر نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری غیر خام در ردیف 271019 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پروپان در ردیف 271112 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای اسید استیک در ردیف 291521 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پلیمر های کلرورونیل با پلیمر های سایر اولفین های هالوژنه به اشکال ابتدایی در ردیف 39042200 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها در ردیف 392350 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سایر تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو از کائوچوی ولکانیزه در ردیف 401039 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ابریشم خام تنابیده در ردیف 5020000 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سایر پارچه ها دارای حداقل85 درصد وزنی از ابریشم یا از آخال ابریشم غیر از کج ابریشم در ردیف 500720 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پنبه حلاجی نشده یا شانه نزده در ردیف 520100 می باشد.
 • کد تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای نخ از پنبه حداقل 85 درصد وزنی پمبه آماده نشده برای خرده فروشی که اندازه آن کمتر از 56/233 دسی تکس بوده ولی از 31/192 دسی تکس کمتر نباشد در ردیف 52051300 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پارچه های تار و پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آن ها از 200 گرم بیشتر نباشد ساده باف به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم در ردیف 520811 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پارچه های تار و بود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آن ها از 200 گر بیشتر نباشد ساده باف به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم در ردیف 520812 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پارچه های تار و پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده، پارچه های تار و پودباف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آن ها از 200 گرم بیشتر نباشد ساده باف به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم سه نخ یا چهار نخ جناغی باف در ردیف 52081300 می باشد.
 • کد تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان گمرکی برای پارچه های تار و پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصدی وزنی پنبه بوده در ردیف 52081100 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پارچه های تارو پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آن ها از 200 گرم بیشتر نباشد در ردیف 52082200 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پارچه های تار و پود باف از پنبه که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده در ردیف 52091200 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای الیاف سنتیک غیر یکسره حلاجی نشده شانه نزده یا به محو دیگری برای نخ ریسی عما آورده نشده باشند در ردیف 55033000 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای اوات از مواد نساجی اشیای از آن در ردیف 560121 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای فرش و سایر کف پوش ها از مواد نسجی بافته شده در ردیف 570241 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای فرش و سایر کف پوش ها از مواد نسجی بافته شده آماده نشده برای مصرف از پشم یا موی نرم در ردیف 570291 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای پارچه های مخمل و پوش تار و پود باف و پارچه های شنیل در ردیف580190 می باشد.
 • کد تعرفه تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان برای جوال و کیسه برای بسته بندی به دست آمده از نوار یا اشکال همانند پلی اتیلن یا پلی پوپیلن در ردیف620533 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سایر میله های از آهن یا فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده در ردیف72114200 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای سایر پروفیل ها فقط گرم نورد شده گرم کشیده شده یا گزم اکترود شده در ردیف 721650 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای مفتول مسی از مس تصفیه شده که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از 6 میلیمتر بیشتر باشد در ردیف 74081100 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای روی به صورت کار نشده که از لحاظ وزن کمتر از 99/99 درصد روی داشته باشد در ردیف 790112 می باشد.

شرکت سلطان تجارت بازرگان

شرکت بازرگانی و ترخیص کار سلطان تجارت بازرگان به وسیله شعب و نیروهای مستقر خود در شهر ها و گمرکات کشور به ارائه خدماتی نظیر ثبت سفارش، حمل و نقل کالا، اخذ مجوز های قانونی، ترخیص کالا از کلیه گمرک ها، حواله ارز، خرید کالا و … می پردازد. این شرکت با سال ها تجربه مفید و عملی خود توانسته است رضایت و اعتماد تاجران زیادی را کسب نماید و به عنوان یکی از معتمد ترین و پرکار ترین شرکت ها در حیطه بازرگانی بدرخشد. شرکت سلطان تجارت بازرگان با دارا بودن سالها تجربه عملی و موفق و با کادری مجرب و حرفه ای ترخیص کار آماده است تا اقلام شما را که شامل تعرفه ترجیحی هستند وارد و یا صادر کنند. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان با تلفن های زیر تماس حاصل فرمائید.

تلفن های تماس:09121995406 – 02122855902 – 02128111034

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *