ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل شاخص

در اینجا می خواهم شما را با روند ترخیص کالا تهران و شرح مراحل آن و مدارک مایحتاج برای این کار آشنا کنم . همانگونه که میدانید معمولا ترخیص کالا وارد شده بوسیله اشخاصی غیر از صاحبان کالا که اصطلاحا به آن ها ( ترخیص کار گمرک ) میگویند , انجام می‌شود . برای هر که برای اولین دفعه میخواهد کالایی را ترخیص نماید , اینکار زیاد زمان بر و پیچیده است و نیاز به تجربیات پیشین و شناخت با پروسه کار در گمرکات مملکت دارااست . در این مقاله به  وظایف و عملکرد گمرکی پرداخته شده است.

مدارک مایحتاج برای ترخیص کالا تهران و شرح مراحل آن

در مقاله ترخیص کالا تهران و شرح مراحل به صورت کامل توضیح داده می شود ، بعد از اخذ ثبت توصیه از وزارت بازرگانی باید نسبت به تهیه و تنظیم مدارک مبادرت نمود . مدارک برای ترخیص کالا به سه جور تقسیم بندی می گردند :

نوع نخستین : مدارک مرتبط با کالا

که دربرگیرنده نکات زیر است :

ترخیصیه

قبض انبار

بارنامه

پیش فاکتور یا این که پروفرما اینویس

فاکتور

مدرک مبدا

ثبت توصیه بازرگانی

بیمه طومار در صورت وجود

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

مدل دوم مدارک مرتبط با صاحب و مالک کالا

که دربرگیرنده نکات زیر است :

اصل کارت بازرگانی ( برای احراز در گمرکات در مراجعه ابتدا )

اصل کارت ملی ( برای احراز در گمرکات در مراجعه ابتدا )

اسکن همه صفحه ها کارت بازرگانی

اسکن برگه کارت ملی مرتبط با صاحب و مالک کالا ( برای احراز در گمرکات در مراجعه ابتدا )

نوع سوم مدارک مرتبط با نماینده مالک کالا

که مشتمل بر نکات زیر است :

اصل و نسخه برداری کارت ملی ( برای احراز در گمرکات در مراجعه ابتدا )

اصل و اسکن وکالت سند محضری ( برای احراز در گمرکات در مراجعه در آغاز )

اصل و نسخه برداری معرفی سند برای گمرک ذی‌ربط ( برای احراز در گمرکات در مراجعه ابتدا )

نسخه برداری وکالت

نسخه برداری معرفی سند

نسخه برداری دفترچه بیمه

روند ترخیص کالا

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل به روند زیر می باشد که به شماپیشنهاد می شود آن را مطالعه کنید

1-دريافت داده ها از اظهار کننده

ابتدا نسبت به کدینگ اقدام باید کرد . به این صورت که به بخش کدینگ مراجعه کرده و با ارائه مدارک مرتبط با مالک کالا و وکیل صاحب کالا نسبت به کامل شدن فرمهای ذی‌ربط ( فرم الف – ب – ج ) اقدام کرد و امضاء های لازمه و احراز مدارک در سیستم کدینگ گمرکات نماینده تعریف شود .

در این‌حالت دو کد به نماینده بیان می گردد که کد اولیه یک کد چند رقمی مرتبط با کمپانی ذی‌ربط بوده و کد دوم به عبارتی شماره ملی شخص نماینده صاحب و مالک کالا است .

همه مدارک مرتبط با مالک کالا و نماینده قانونی رسمی صاحب و مالک کالا درین تراز احراز شده و به مهر ( احراز شد ) می بایست مهر گردد .

صاحب و مالک کالا یا این که وکیل او به بخش ( ورود داده ها ) مراجعه وبا در یافت فرم اول اظهار نامه اقدام به ارائه داده ها در خواستی در اظهار نامه‌ مینماید , معمولاً اظهار نامه در درون کمپانی کامل می گردد و تنها نرخ تعرفه از گمرک و یا این که وب سایت گمرک استعلام می گردد .

توضیح : نرخ ارز هر هفته به وسیله گمرک اعلام می گردد و تا پایان هفته دارای اعتبار است . آن جور از ارز هایی که نرخ آن‌ها از روش وب سایت اینترنتی گمرک کشور ایران اعلام نمی‌شود , از روش گمرک قابل پیگیری است و معمولاً همه ازرهای همگانی دنیا در تالار دارای اهمیت گمرک بر روی برد منحصر اعلام میشود .

بعد از کامل شدن اظهار نامه نخستین و تحویل آن به بخش ورود داده ها اظهارنامه وارد سیستم می شود‏ .

لازم به ذکر است که اظهار کننده باید قیمت کالا و وجوهی را که خویش محاسبه نموده به تفکیک در پشت سنداظهار مرتبط با وارد کننده درج کند که طبعأ ارقام می بایست با ارقام محاسبه شده به وسیله کامپیوتر یکسان باشد . بعد از ورود داده ها وهمچنین ورود مخارج متعلقه به کالا , کاربراظهار نامه جان دار در سیستم را از روش رایانه خویش و رایانه مرکزی در دست گرفتن و بعد از دریافت تائیدیه , نسبت به ذخیره نمودن اظهارنامه در رایانه استفاده کننده و رایانه مرکزی مبادرت می نمید ( شماره ذخیره محلی بوسیله استفاده کننده در نصیب بالای اظهار نامه یادداشت می گردد ) رایانه مرکزی ضمن ذخیره نمودن اظهارنامه ( شماره ذخیره در سرور ) را در منزل شماره 7درج می نماید .

در روند متفاوت انجام تشریفات گمرگی , اظهار نامه به وسیله این شماره عطف و کد اظهار کننده فراخوانی وعملیات واجب بر روی آن انجام میگیرد . بعداز پایان فرایند مذکور , اظهار نامه چاپ و به پیوست اظهار نامه دستی به مالک کالا یا این که نمینده رسمی او تحویل داده میشود تا بعداز رویارویی وکنترل امضاء کند .

بعداز تحویل اظهار نامه چاپی می می بایست اصل اظهار نامه کامپیوتری و پیش نویس دستی اظهار نامه در زیر آن پیوست شده و برفراز مدارک مرتبط با کالا قرار گیرد .

در شرایطی که درین سطح مغایرتی مشاهده شود , استفاده کننده بوسیله شماره ذخیره محلی , اظهار نامه را فراخوانی ونسبت به تصحیح آن مبادرت وپس از در اختیار گرفتن محلی وکنترل با سرور , اظهار نامه گذشته را از رایانه محلی خویش حذف واظهار نامه نو تصحیح شده را جایگزین آن مینماید . سیستم بدین اظهار نامه تازه شماره عطف جدیدی اختصاص خواهد بخشید .

بعداز این سطح می بایست مدارک  مهر شود . این چنین که به بخش مهر مراجعه و بعداز منگنه نمودن همه مدارک , مدارک مهر میشود .

بعد از آن همگی مدارک و اوراق مرتبط با کالا می باید به مهر ( تماماً استفاده شد )ممهور گردد .

 

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

2-قبول اظهار نامه

اظهار کننده اظهار نامه چاپی واظهار نامه دستی را همراه با ورقه ها ومجوزهای ما یحتاج ( بر طبق کدهی نوشته شده در نوشته اظهار نامه ) وفیش بانکی جهت رسیدگی به بخش قبول اظهار نامه تسلیم مینماید .

در ین بخش وابستگی اوراق به اظهارگر و وجود سندها لازمه به طور اجمالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد . مسئولیت صدق مندرجات ورقه ها و مدارک تسلیمی و بی نقص بودن آن‌ها به عهده مالک کالا می‌باشد . بعد از فراخوانی اظهار نامه از ریانه مرکزی و مبادرت نمودن به عملیات ثبت ( کوتاژ ) , درصورت مطابقت و همخوانی مندرجات نوشته اظهارنامه با اطلاعات دردسترس در رایانه مرکزی , سیستم نسبت به تخصیص یک شماره به عنوان شماره ثبت اظهارنامه ( کوتاژ ) فعالیت خواهد نمود , در غیر اینصورت اظهارنامه جهت تصحیح یا این که کامل شدن به اظهار کننده رجوع داده خواهد شد . در چنین حالتی اظهار کننده باید به واحد ورود داده ها مراجعه تا اصلاحات ضروری در اظهار نامه او انجام و یک چاپ تازه تهیه و تنظیم وبکار گرفته شود . کالا از مورخ پرداخت مبالغ رقم خورده در اظهار نامه , اظهار شده تلقی میگردد .

مالک کالا تا قبلی از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه بوسیله سیستم , حق هرگونه تغییر و تحول یا این که تصحیح اظهار نامه را داراست . بعداز قبول اظهار نامه همگی ورقه ها ارا ئه شده , به استثناء فیش بانکی به اظهار نامه الصاق ولاک و مهر می‌شود . آن گاه شماره ثبت در محل ذی‌ربط ( بخش ( الف ) اظهار نامه چاپی ) به صورت دستی درج و اظهار نامه تهیه شده همراه با سندها پیوست جهت انجام کنترلهای گمرکی به بخش چک فرستاده میشود .

3- اظهارنامه گمرکی

در ین سطح نظارت فیزیکی کالا انجام می گردد بعداز آنالیز , ارزیاب نسبت به ظهر نویسی اظهارنامه وکنترل وجوه پرداختی وسایر قانون ها مبادرت وپس از خاتمه این کنترلها , نوشته اظهارنامه را امضاء وآن را به متخصص خدمت محاسبه تحویل می‌دهد . متخصص مزبور در صورت درستی اظهار , اظهار نامه را امضاء و به مدیر خدمت محاسبه تحویل می کند مدیریت خدمت بررسی به وسیله شماره عطف وکد اظهار کننده که در نوشته اظهار نامه درج شده ویا از روش شماره ثبت اظهار نامه آن را فراخوانی وبا استفاده از رایانه به نظارت سیستمی آن اقدام نموده , شماره نظارت رقم خورده به وسیله سیستم را به طور دستی در محل ذی‌ربط ( قسمت ب ) (اظهار نامه ) وارد و اظهار نامه را امضاء می‌کند .

 

اگر عملیات چک سبب به تغییراتی در اظهار نامه شود , مدیر خدمت آنالیز یا این که متخصص ذی‌ربط نسبت به تصحیح اظهار نامه گذشته که باعث به ساخت اظهار نامه جدیدی خواهد شد مبادرت می‌کند .

 

بعد از آن تصحیح شده یا این که اظهار نامه متمم در یک ورژن چاپ و جهت امضاء و پرداخت تفاوت به مالک کالا تحویل داده می‌شود . مدیر خدمت چک اظهار نامه آخری تصحیح شده را نظارت سیستمی نموده و بعد از درج شماره نظارت در محل ذی‌ربط ( بخش ( ب ) اظهار نامه ) , آن را امضاء کرده به واحد صندوق و صادر شدن پروانه ارسال می کند .

4-پرداخت و ترخیص

بعد از چک سیستمی و امضاء اظهار نامه به وسیله مدیر خدمت آنالیز , اظهار نامه و فیش بانکی به صندوق تحویل می گردد . صندوقدار ابتدا اظهار نامه ذی‌ربط را از سیستم فراخوانی و مبلغ فیش مطرح شده را با مبلغ محاسبه شده بوسیله سیستم در منزل 47 اظهار نامه تقابل می نماید و در صورت تائید , رسید صندوق را بر پایه ی داده ها نوشته شده در منزل های اظهار نامه در رایانه کامل شدن , در اختیار گرفتن و تائید , می کند . بعداز آن فیش بانکی از ورقه ها جدا و نسبت به چاپ پروانه گمرکی مبادرت می‌شود . پروانه چاپ شده به وسیله مسئول صندوق مهر و امضاء شده , شماره آن در محل کار ذی‌ربط وارد میگردد آنگاه با دریافت رسید به صاحب و مالک کالا تحویل میگردد .

درصورتی که که وسیله حمل فرنگی باشد معادل ( 1۰ % ) به حساب وزارت شیوه باید واریز نمود که اصل قبض بانکی می می بایست پیوست بارنامه گردد و نسخه برداری آن برای صادر شدن صورت حساب جهت اطلاع صاحب و مالک کالا نزد نماینده صاحب و مالک کالا باقی بماند . بعداز تحویل برگ سبز گمرکی می باید برگ سبز را جهت امضاء به متخصص ذی‌ربط ارائه و بعداز اظهار حیث متخصص به مدیر خدمت تحلیل ارائه نمود. در تراز انتها می باید به متخصص ذی‌ربط در درب خروج مراجعه نمود . درین سطح متخصص ذی‌ربط بعد از مرور کلی مدارک نسبت به امضاء کاغذ سبز گمرکی مبادرت نموده و اذن بارگیری کالا را به‌این وسیله صادر می نماید ( محل امضاء متخصص معمولاً در پشت و بالای کاغذ سبز گمرکی است )

 

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل 3

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

صادر شدن بیجک :

در  ترخیص کالا تهران و شرح مراحل توضیح دادخ می شود که بعداز دریافت اذن بارگیری می می بایست به انبار مراجعه کرد و نسبت به صادر شدن بیجک مبادرت نمود . به این صورت که پروانه گمرکی ( کاغذ سبز گمرکی ) به همراه یک اسکن از آن تحویل متصدی ذی‌ربط می گردد و متصدی ذی‌ربط بعد از محاسبات و در اختیار گرفتن های لازمه مبادرت به صادر شدن قبض پرداخت میکند .

درین تراز می می بایست به بانک مراجعه نمود و قبض تحویلی پرداخت گردد و به متصدی ذی‌ربط تحویل گردد . بعداز آن متصدی ذی‌ربط صفحه ذی‌ربط را امضاء می‌نماید .

بعد از آن می باید به انبار ذی‌ربط مراجعه نمود و نسبت به تحویل کالا از انبار مبادرت کرد . بعداز تحویل کالا بوسیله انباردار ذی‌ربط , کالا حمل و تا قربت درب خروج برای بازرسی و محاسبه آخرین حمل میشود . درین تراز می باید مدارک و ورقه ها ذی‌ربط به متصدی درب خروج تحویل و متخصص مربوط برای چک و بازرسی آخرین کالا انتخاب گردد .

بعد از بازرسی و آنالیز پایانی به وسیله متخصص ذی‌ربط در صورتیکه که خروج کالا از دید متخصص رقم خورده بلامانع تشخیص داده شود مورخ خروج کالا از درب گمرک و اسم و امضاء صاحب و مالک کالا یا این که وکیل مالک کالا ثبت و کالا به وسیله وسیله ای که شرکت ها حمل و نقل در گمرکات مرزو بوم در اختیار اشخاص قرار می دهند بارگیری شده و از درب گمرک بیرون و به انبار مالک کالا تحویل می گردد .

ترخیص کالا تهران و شرح مراحل

مقاله های مرتبط:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *